Škola bruslení

V úterý 7.12.2021 byl slavnostně zakončen 15.ročník Školy bruslení, který pořádali, pro děti ve věku 4 -10 let, společně HC Slovan Louny, z.s. a Lounská správa sportovních areálů, p.o. Při závěrečné hodině obdržely všechny děti účastnický diplom a sportovní medaili

Škola byla zahájena 12.září  2021, obsahovala celkem 25 tréninkových hodin, její vedení zajišťovali kvalifikovaní trenéři z řad členů HC. Školu absolvovalo celkem 49 dětí, z toho 37 chlapců a 12 dívek. Všechny děti, které absolvovaly alespoň ¾ tréninkových hodin, zvládly základní prvky bruslení. Své získané dovednosti mohou dále rozvíjet v následujícím období (tj. do konce března 2022) v hokejové přípravce nebo v přípravce krasobruslení HC Slovan.  

Všem účastníkům, tj. dětem, jejich rodičům a samozřejmě  i trenérům patří poděkování za trpělivou práci s cílem zvládnout základy bruslení, což se určitě podařilo.

Fotografie z tréninkové hodiny v úterý 2.11.2021 - karneval k Halloweenu:


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad