Škola bruslení

ŠKOLA BRUSLENÍ 2020 ZAHÁJENA

V neděli 20.září 2020 byl na Městském zimním stadionu v Lounech zahájen 14.ročník Školy bruslení pro děti ročníků narození 2012 - 2015. Do kursu se přihlásilo celkem 58 dětí, z toho 41 chlapců a 17 děvčátek. Zahajovací hodiny se zúčastnilo 53 dětí. Rodiče dětí obdrželi od organizátorů informace o průběhu celého kursu, jehož délka je 25 tréninkových hodin. Dále se dozvěděli termíny tréninků, zatím do konce měsíce října 2020, a byli informováni o nutnosti dodržovat celostátně platná hygienická pravidla v souvislosti s koronavirusem. Tým trenérů, vedený hlavním trenérem mládeže HC Slovan Louny ing.Trefným, skýtá záruku, že všem dětem bude věnována odborná péče s cílem zvládnout základy bruslení. V polovině kursu se uskuteční "testy", při kterých děti formou různých dovednostních soutěží předvedou co se doposud naučily. Začátkem prosince 2020 navštíví tréninkovou hodinu Mikuláš se svojí družinou a na závěr kursu v polovině prosince obdrží všichni účastníci pamětní medaili a účastnický diplom.  Organizátoři kursu jsou převědčeni, že ve spolupráci s rodiči se cíle kursu podaří naplnit.

foto

Poznámka:

Tréninkové hodiny v měsíci září 2020 se konají:

Úterý 22.9.2020 od 16,05 do 17,05 hod.

Neděle 27.9.2020 od 09,00 do 10,00 hod.

Úterý 29.9.2020  od 16,05 do 17,05 hod.

Fotografie ze zahajovací hodiny v neděli 20.9.2020:


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad