Škola bruslení

Vážení rodiče,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR Lounská správa sportovních areálů s účinností od 05.10.2020 do 18.10.2020 omezuje v souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 níže uvedené sportovní aktivity: Veřejné bruslení - zrušeno od 05.10.2020 do 18.10.2020. Škola bruslení - zrušena od 05.10.2020 do 18.10.2020.
Po dobu přerušení aktivit nám odpadne celkem 5 tréninkových hodin, které samozřejmě nahradíme tak, že závěr kursu přesuneme na měsíc leden 2021 (tedy nebudeme kurs končit v polovině prosince 2020, jak jste byli původně informováni). V případě, že by platnost nařízených opatření k omezení aktivit byla prodloužena, adekvátně k tomu prodloužíme konání tréninkových hodin tak, abychom naplnili celkovou délku kursu, tj.25 tréninkových hodin.
Předpokládáme, že další hodina Školy bruslení se uskuteční v úterý 20.října 2020 od 16,05 do 17,05 hodin, pokud nedojde k prodloužení platnosti současných opatření. Žádáme Vás proto, abyste pravidelně sledovali webové stránky www.lssa.cz, kde pod tlačítkem "Městský zimní stadion" najdete tlačítko "Škola bruslení" a po jeho rozkliknutí se dostanete k aktuálním informacím týkajících se pokračování kursu.
Jsme přesvědčeni, že se nám celý kurs podaří dokončit a to za úzké spolupráce s Vámi, za což Vám předem děkujeme.
Za organizátory Školy bruslení - ing.Zdeněk Slavíček

ŠKOLA BRUSLENÍ 2020 ZAHÁJENA

V neděli 20.září 2020 byl na Městském zimním stadionu v Lounech zahájen 14.ročník Školy bruslení pro děti ročníků narození 2012 - 2015. Do kursu se přihlásilo celkem 58 dětí, z toho 41 chlapců a 17 děvčátek. Zahajovací hodiny se zúčastnilo 53 dětí. Rodiče dětí obdrželi od organizátorů informace o průběhu celého kursu, jehož délka je 25 tréninkových hodin. Dále se dozvěděli termíny tréninků, zatím do konce měsíce října 2020, a byli informováni o nutnosti dodržovat celostátně platná hygienická pravidla v souvislosti s koronavirusem. Tým trenérů, vedený hlavním trenérem mládeže HC Slovan Louny ing.Trefným, skýtá záruku, že všem dětem bude věnována odborná péče s cílem zvládnout základy bruslení. V polovině kursu se uskuteční "testy", při kterých děti formou různých dovednostních soutěží předvedou co se doposud naučily. Začátkem prosince 2020 navštíví tréninkovou hodinu Mikuláš se svojí družinou a na závěr kursu v polovině prosince obdrží všichni účastníci pamětní medaili a účastnický diplom.  Organizátoři kursu jsou převědčeni, že ve spolupráci s rodiči se cíle kursu podaří naplnit.

foto

Poznámka:

Tréninkové hodiny v měsíci říjnu 2020 se konají:

Úterý 20.10.2020 od 16,05 do 17,05 hod.

Sobota 24.10.2020 od 09,00 do 10,00 hod.

Úterý 27.10.2020  od 16,05 do 17,05 hod.

Fotografie ze zahajovací hodiny v neděli 20.9.2020:


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad