KIN-BALL v Městské sportovní hale v LOUNECH!!!

14.02.2017 13:11  |  

KIN-BALL v Městské sportovní hale v LOUNECH!!! V MSH máme novou aktivitu pro školy, sportovce a veřejnost. Dnešní den si proprvé hru zahráli školáci v rámci tělesné výchovy a musíme říci, že nebyl nikdo, kdo by nechtěl být na place!!:-) Níže pár informací o nové hře KIN-BALL a také odkazy na pravidla a videa. Význam této nové atraktivní sportovní hry na organizmus člověka je velmi komplexní a zasahuje nejenom do oblasti fyzického rozvoje, ale výrazně ovlivňuje i osobnost každého hráče. Jejím největším přínosem je, že základní pohybové vlastnosti a dovednosti rozvíjí zcela přirozeným, spontánním, nenásilným a zábavným způsobem, což činí z této hry velmi přitažlivou, oblíbenou a vyhledávanou aktivitu všude tam, kde je hrána, neboť má výrazný motivační charakter. Svou podstatou, rychle se střídajícími herními situacemi a vysokou mírou nasazení celého družstva nabízí kin-ball velký prožitek a v mnohém se vyrovná i adrenalinovým sportům. Jeho výhodou je vysoká míra bezpečnosti při jeho provádění. V oblasti fyzického rozvoje působí kin-ball velmi výrazně na zlepšování rychlostních schopností ( zejména dynamická síla dolních končetin – krátké rychlé přeběhy ), masivně zvyšuje aerobní vytrvalost, obratnost ( zpracování míče ve velmi se měnících podmínkách a situacích), pohybovou koordinaci a jemnou motoriku. Zlepšuje se rychlost reakce, startovní rychlost ( neustálé změny směru v průběhu hry ). Hra intenzivně zlepšuje i prostorovou orientaci a periferní vidění ( neustále se měnící herní situace na ploše, neustálé přemísťování soupeřů i spoluhráčů i míče), což je výborná deviza pro všechny ostatní kolektivní sportovní hry. Rozvíjí pozornost a soustředění. Za velmi důležitou složku tohoto sportu lze považovat naprostou nutnost kolektivní spolupráce, která není pouze žádoucí, ale je nezbytnou podmínkou hry, která je dána charakterem pravidel, kdy výsledek každé jednotlivé herní situace či získání bodu je výsledkem aktivní a tvůrčí spolupráce celého týmu. Hra vylučuje individualismus, pozice všech hráčů v týmu je na stejné úrovni. V neposlední řadě je velmi důležitý i rozvoj herního a taktického myšlení. https://www.youtube.com/watch?v=AgCxVvbe5ug https://www.youtube.com/watch?v=atwJM5RyyiU https://www.youtube.com/watch?v=MdMigQFFGLY


Starší články