VLÁČEK PŘEDŠKOLÁČEK

10.05.2024 07:06  |  

Dne 28.5. 2024 od 9,30 hodin zveme všechny děti z lounských MŠ na společné setkání na Letním cvičišti. Cílem akce je seznámení dětí se svými budoucími spolužáky v základní škole. Akci pořádá MŠ speciální Louny spolu s MAP ORP Louny IV. Tým LSSA.


Starší články