SPORTOVCI SPOLUPRACUJÍ!!!

14.04.2021 10:03  |  

Na zimním stadionu, baseballovém hřišti a volejbalových kurtech probíhají svépomocí další činnosti, opravy, vylepšení, apod.

Zimní stadion:

- oprava konstrukce sněžné jámy

- oprava šaten

- oprava chodníku po vodovodní havárii

Baseballové hřiště:

- oprava střídaček (4ks)

- nátěry konstrukcí

- údržba hrací plochy Volejbalové kurty:

- úprava povrchu

- úklid prostor

Děkujeme také za spolupráci baseballovému oddílu při činnostech na baseballovém hřišti a dodání materiálu k opravě střídaček a volejbalovému oddílu za provedenou brigádu.

Sportovci spolupracují !!!


Starší články